Styrelsen

Styrelsens sammansättning efter årsmötet 2018.

Ordförande
Jan Lundin
janneludde@gmail.com

vice Ordförande
Elisabeth Nyström
info@polisenhandboll.se

Skattmästare
Christina Bergström
christina.bergstrom@telia.com

Ledamöter
Mika Eskelinen
Ola Lekebjer

Suppleanter
Torsten Frejdeborn
Kennet Andersson

Revisorer
Patrick Hjelm
Henrik Lundin

Valberedning
Mona Magnusson
Mats Sandgren

Kansli
Mats Sandgren
spifor@telia.com

SPIF 100 år

Gilla oss på Facebook